Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. » Prokuratura Okręgowa w Tarnowie